EOS SKIDSERVICE 2019

Att få rätt valla är avgörande för att lyckas med din längdskidåkning!

EO:S Skidservice samarbetar med GStours, Powerbars och KZ Nordic under hela 2019 

Vi erbjuder vallaservice till alla lopp GStours har i Europa och KZ Nordic samt Powerbars finns på plats.

Dags för glid, fäste och supervalla!
VÄLJ MELLAN FÖLJANDE I SORTIMENTET

Skidor är utrustning som behöver kontinuerligt underhåll för att fungera optimalt. Inte ens den bästa skidutrustningen klarar sig utan regelbundet underhåll – vallning. Klassisk längdskidåkning kräver fästvallning. Har man inte fäste kan man inte åka skidor, och därför är fästvallning ett nödvändigt moment som ibland kan vara lite besvärligt. Grunderna för fästvallning är dock lätt att lära sig.

Med praktik utvecklar man sitt kunnande. Om man ska behärska tävlingsvallning fordras det att man följer de senaste trenderna och är beredd att förnya sig, både i teori och praktik. Då man tog steget från träskidor till belagsskidor trodde man att ingen glidvallning skulle behövas.

Mycket snart konstaterades, att detta var en missuppfattning och hur viktigt glidvallningen egentligen är. När plastskidan gjorde sitt intåg i längdsporten startade en explosionsartad utveckling av vallor, framförallt av glidparaffiner. Skidor, skor, stavar, bindning, dräkter, spår och skidteknik har gått framåt inte minst när den fria tekniken tog fart i mitten av 80-talet.

Det blir allt viktigare att den aktive själv sätter sig in i och tar ansvar för material och vallning i och med den snabba utvecklingstakten. Man måste vara duktig på både åka och valla skidor om man ska bli en vinnare. Våga prova olika vallor på träningar, testglid, ändra längd på spann etc. Lär känna din egen utrustning!

Skidor
Det finns två typer av längdskidor, en för fristil (skate) och en för den vanliga klassiska åkningen. Det viktigaste för att du ska lyckas med vallningen är att skidan passar dig. Vad är det då som avgör det?

  1. Det viktigaste är din vikt
  2. Hur van skidåkare du är
  3. Din längd

En skida har två glidytor och ett spann på mitten.

Den optimala spannkurvan skall vara från hälen och cirka 50-70 cm framåt.  Ju längre spann framåt desto lättare är det att få fäste. I skidans spann lägger man fästvallan och på glidytorna värmer man in glidvallan (glidern).

Tanken med spannet är att när man står på båda fötterna, så har inte spannet (där fästvallan sitter) kontakt med snön, och därför bromsas inte farten. När du flyttar över tyngden på ett ben trycks skidan ihop så fästvallan kommer i kontakt med snön och du får fäste. Det är därför viktigt att skidorna passar dig. Är skidorna för mjuka, så glider dom dåligt och fästvallan slits bort.

Hårda skidor orkar du inte trycka ner, så fästvallan kommer ej i kontakt med snön och du får bakhalt. En van skidåkare har bättre teknik och är starkare, så han klarar att åka på hårdare skidor än en nybörjare, fast de väger precis lika mycket. När du väljer längden på skidan är det viktigare vad du väger än hur lång du är. En kort person som väger mycket tvingas att ta längre skidor än önskat, p.g.a. att han trampar ner skidan. Ju längre skidan är desto mer kraft behövs det för att trampa ner den.

Det finns nu två typer av spann, box och cap. Cap-skidan har den nyaste tekniken och ger ett långt och bättre framspann. För att minimera risken att få ett par skidor som inte passar dig, gå till en sporthandlare som åker eller har åkt längdskidor. Ifall du får tag på skidor som inte passar dig, kvittar det hur du än vallar, så kommer skidorna aldrig att gå bra. Skidor eller rättare sagt belagen är som ostar. De mår inte bra av att stå oskyddade, för ytan torkar och då förlorar belaget sin uppsugningsförmåga och fungerar sämre.

Därför ska du be att få skidorna stenslipade, eftersom de har stått obehandlade först i lager och sedan i affären. Nytt och friskt belag kommer fram, det blir plant och får en struktur.

Priser från 300:-

EO:S Skidservice
EO:S Skidvalla